eds2017.jpg
AKTUALNOSCI X
ZANIMKUPISZPSA X
SZCZENIETAIREPRODUKTORY X
DOKUMENTYIPROCEDURY X

 

SPRAWYHODOWLANE X
REGULAMINYFORMULARZE X
SZKOLENIE X
WYSTAWY X

 

Aktualności

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW INFORMUJE:

TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI DLA ASYSTENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 28 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

TEORETYCZNY EGZAMIN DLA SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH PRAGNĄCYCH ROZSZERZYĆ UPRAWNIENIA SĘDZIOWSKIE ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

MIEJSCE OBU EGZAMINÓW: HOTEL MERCURE WARSZAWA GRAND, 00-522 WARSZAWA, ULICA KRUCZA 28.

GODZINA ROZPOCZĘCIA OBU EGZAMINÓW: 10.00

DOKUMENTY, ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAPISANYMI W REGULAMINIE SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW, ZAMIESZCZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ ZWIĄZKU:

http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/

Regulamin_sedziow_i_asystentow_kynologicznych.pdf 


NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZA POŚREDNICTWEM MACIERZYSTEGO ODDZIAŁU DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

OPŁATĘ ZA EGZAMIN SĘDZIOWSKI TEORETYCZNY W WYSOKOŚCI 150,00 ZŁOTYCH NALEŻY WNIEŚĆ W TYM SAMYM TERMINIE NA KONTO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP:

Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116

WRAZ Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI, IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO, ADRES ZDAJĄCEGO.

NA EGZAMIN NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI ORAZ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ Z POTWIERDZENIEM OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA BIEŻĄCY ROK.


INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

W sprawie wymogów przewozowych dla psów powracających z Wystawy Europejskiej w Kijowie.

W związku Europejską Wystawą Psów Rasowych, która odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2017 na Ukrainie,Główny Lekarz Weterynarii zwraca uwagę na wymogi przewozowe w przypadku powrotu psów do Unii Europejskiej,a w szczególności obowiązek posiadania udokumentowanego potwierdzenia oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. GIW zaleca wykonanie badania przed wyjazdem z Unii Europejskiej, wówczas przy powrocie nie obowiązuje trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE.

Pełny tekst informacji Głównego Lekarza Weterynarii < czytaj


ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE NOSTRYFIKACJI

Biuro ZG rozpoczęło.mailowe przesyłanie potwierdzenia wpisu psa/suki do ksiąg rodowodowych ZKwP.


KONTAKT Z BIUREM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Poniedziałki 8-00-12.00

Środy 14.00-16.00

Czwartki 14.00-18.00


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 21.07.2017 r..


UCHWAŁY ZJAZDU DELEGATÓW

W dniach 27-28.05.2017 w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce.

Czytaj więcej....


EURO DOG SHOW

EURO DOG SHOW 

11-14.10.2018  KIELCE

OCENA PSÓW W GRUPACH FCI:

11.10 - VI, VII, VIII

12.10 - I, III, X

13.10 - II, IV

14.10 - V, IX


NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

List otwarty ZG ZKwP skierowny do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego i Posłów RP oraz odpowiedź w tej sprawie.

Czytaj więcej...


ELEKTRONICZNA KOPIA RODOWODU

Składając metrykę w Oddziale na realizację rodowodu podaj swój adres mailowy.

Czytaj więcej...

 

 


Pies nr 2 - 2017 (3)

001 p02 okladka internet


psy stopka